Wil Mangelsdorf Charloiser van het jaar

Midden op de foto Wil met de bloemen. Ze kan het nog steeds niet goed geloven. Cees Flameling staat links van haar. Hij is wijkcoördinator van Heijplaat en gaat trots met haar op de foto. Hij vindt het fantastisch dat Wil tot Charloisse van het jaar is uitgeroepen. Volgens hem is zij echt iemand die gewoon haar werk doet en totaal niet uit is op schouderklopjes. Ze woont op Heijplaat. Heeft een naaiclub in de wijk en bezorgt de nieuwsbrief van de huurdersvereniging en doet zo nog een aantal zaken in die wijk.
Wat doet ze dan op een site over Pendrecht? Dat is snel verteld. Toen in september 2001 het theaterstuk De Flat in de Stellendamstraat opgevoerd en ingestudeerd moest worden, zat de toneelgroep te springen om kleding en decormateriaal. Theaterbureau In Feite had op een laat moment de opdracht aangenomen om een theaterstuk in elkaar te zetten. Er was geen groot budget. Wil hoorde dat en stelde haar materiaal, dat opgeslagen lag in het wijkgebouw van Heijplaat geheel belangeloos ter beschikking. Het theaterstuk De Flat en daarmee Pendrecht heeft ook profijt gehad van deze stille kracht in Heijplaat.
Wil van harte gefeliciteerd met je verkiezing tot Charloiser van 2005.