Wonen Limburg op bezoek

4 medewerkers participatie en 5 bewoners uit het platform van huurdersgroep verspreid over heel Limburg vetrokken vrijdagmorgen vroeg uit Limburg richting de stad verderop aan de Maas. Ze wilden alles weten over het huurdersparticipatiemodel van Woonstad Rotterdam. Wonen Limburg bezit 24.000 woningen. Ze verhuren, beheren, verkopen en realiseren nieuwbouw. Dit alles om, zaos op hun website staat: “onze belangrijkste taak te vervullen: het huisvesten van mensen die dat niet goed zelf kunnen.” Ze realiseren ook maatschappelijk vastgoed zoals scholen en medische centra.

Niet gek dat ze hun licht op gingen steken bij Woonstad Rotterdam.

Jikke Vergragt en Addie Bergwerff van de afdeling participatie presenteerden wat er sinds het samengaan van de Nieuwe Unie en het Woningbedrijf Rotterdam binnen de enorme corporatie aan betrokkenheid van bewoners gedaan was. De verschillende vormen van de beide woningverhuurders zijn inmiddels omgebouwd naar één systeem. Ze maken onderscheid tussen 3 niveaus als vanouds eigenlijk. Het bedrijfsniveau, de wijken en het complexniveau. Ze zijn begonnen met een schone lei, want voortborduren op de bestaande structuren zou ervoor gezorgd hebben dat er nog meer van het oude van stal gehaald zou moeten worden. Woonstad Rotterdam heeft door allerlei conferenties en bijeenkomsten een mooi stelsel van bewonersbetrokkenheid op weten te bouwen. Dat gaat niet allemaal om vogeltjes die hetzelfde gebekt zijn en niet iedereen is ook even enthousiast. Maar er is wel een systeem waarbij iedereen de mogelijkheid heeft mee te praten en gehoord te worden.
Internet gaat daarin ook meer en meer een rol spelen.
Als voorbeeld om de Limburgers aan het denken te zetten, had Jikke Vergragt gevraagd of er ook een bijdrage vanuit de Pendrecht Universiteit zou kunnen komen. Tijdens de lunch werd het gezelschap dan ook getrakteerd op broodjes van Restaurant Zuiderkroon en een presentatie van Bien Hofman en Rieks Westrik over de methode die vaak in Pendrecht gebruikt wordt.
Overigens de Limburgers namen de eerste traktatie voor hun rekening, vlaai vers van de vlaaienbakker.
Het gezelschap had plezier in de presentatie en ging weg met het gevoel wel iets opgestoken te hebben in de Lotte Stam Beese zaal van het Servicepunt Charlois Zuid, of eh eigenlijk vooral Pendrecht in dit geval.
‘s Middags zouden ze ook nog op het Stationsplein de SEV aandoen om op bij de Stuurgroep Evenementen Volkshuisvesting hun licht verder op te steken. Willy Traa van het Gezamenlijke Huurdersoverleg zou daar een inleiding houden en Hanneke Schreuders van de SEV, Jannie Komduur van de Woonbond en Freek Liebrand van Inicio zouden met de Limburgers mee komen denken over het verder vormgeven van het overleg tussen Wonen Limburg en haar huurders verspreid over de provincie.

Een hele dag, want de mensen uit Heerlen stapten al om 7:15 uur in de bus en zouden pas rond 18:45 uur weer terug zijn in de meest zuidelijke woonplek van het gezelschap.

De andere opstapplaatsen waren trouwens Roermond en Venray.