Zwaan kleef aan in de Tiengemetenbuurt

‘Zwaan kleef aan’. Zo gaat de actie in de Tiengemetenbuurt heten die ertoe moet leiden dat mensen meer met elkaar in contact komen. Op die manier wil het Opbouwwerk Pendrecht de bewoners uitdagen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen buurt te nemen. Op zondag 21 november waren bewoners van de Tiengemetenbuurt uitgenodigd in de Middelburgt om te praten over manieren om de communicatie in de buurt te verbeteren. Het idee voor de naam komt van een anecdote van Wil Quispel, bewoonster van de Tiengemetenbuurt.

Toen zij twee jaar geleden in haar nieuwe huis tegenover de Tiengemetensingel kwam wonen, zwommen er veel zwanen in de singel. Op een dag zag ze dat er in de singel nog maar één zwaan rondzwom. Dat vond ze vreemd. Zwanen zwemmen altijd in paartjes. Waar is de partner van de zwaan en waar zijn de anderen gebleven, vroeg zij zich af. Wil sprak erover met buren en kwam tot de ontdekking, dat ze niet de enige was. Allerlei soorten bewoners uit de buurt bekommerden zich om het eenzame beest. Wat bleek: de eenzame zwaan was een goede manier om de communicatie in de wijk tot stand te brengen. Iedereen, ongeacht ras, kleur of leeftijd, begon ineens met iedereen te praten over de verdwenen zwaan. Maar de zwaan bleef eenzaam en alleen. In gesprekken die Wil met Theo Speelman en Rieks Westrik had werd dit als een manier genoemd om de mensen met elkaar aan de praat te krijgen. Wil heeft een verrarssing. Een paar weken terug, gebeurde er opnieuw iets wonderlijks. Op een ochtend keek Wil uit haar raam naar de Tiengemetensingel en wat zag zij? Ineens zwommen er wel vijf zwanen in de singel. Alsof zij de bezorgdheid in de buurt gehoord hadden over die zwaan, die moederziel alleen rondzwom in de Tiengemetensingel. Zo moet het ook met de mensen in de Tiengemetenbuurt zelf gaan.

Miss Pendrecht, Simone van Arendonk, knipte vervolgens een aantal foto’s met een zwanenpaar in tweeën en deelde deze uit onder de bewoners van de Tiengemetenbuurt. De bedoeling was dat iedereen zijn of haar bijpassende zwaan zocht, om zo met elkaar in contact te komen. Want dáár gaat het om: met elkaar praten, elkaar beter leren kennen, samen dingen doen en zo de sfeer in de buurt verbeteren. Als mensen elkaar beter kennen, komt er meer samenhang in de buurt. Natuurlijk is er ook iemand die dit allemaal gaat begeleiden. Dat is Marja Rutteman. Marja studeert sociaal cultureel werk en is stagiaire van het Opbouwwerk Pendrecht.

Tijdens de korte plechtigheid werd ook de bijdrage van een aantal mensen genoemd. Allereerst was dat Boet Lijnis Huffenreuter, de fotograaf van de tentoonstelling over Pendrecht. Er hingen in de Middelburgt zes prachtige foto’s die hij maakte in de Tiengemetenbuurt. Boet heeft zo zijn eigen kijk op de Tiengemetenbuurt en die blijkt volop uit zijn manier van fotograferen. Binnenkort hangen de zes foto’s in Valckensteyn met nog eens vierentwintig foto’s extra van de hand van Boet. Beslist de moeite van het bekijken waard! Wil Quispel en Theo Speelman werden zoals op de foto te zien is in de bloemetjes gezet voor hun tomeloze inzet voor de Tiengemetenbuurt. Wil en Theo vormen samen het bestuur van de werkgroep Pendrecht 5/6. Die werkgroep vertegenwoordigt een deel van de Tiengemetenbuurt. Ook Simone van Arendonk, onze eigen Miss Pendrecht, kreeg een bloemetje. Alle aanwezigen kregen vervolgens ansichtkaarten met foto’s van Boet uitgereikt. Voor iedere keer dat zij zich inzetten krijgen zij opnieuw een nieuw setje foto’s.

Naast al deze positieve geluiden, moest helaas wel worden vastgesteld dat de opkomst zondagmiddag wat magertjes was. Bijna alleen maar, weliswaar energieke, ouderen, maar waar waren de anderen? Autochtonen en allochtonen, jong of oud, waarom waren zij er niet? Hopelijk gaat het project ‘Zwaan kleef aan’ zo goed werken in de Tiengemetenbuurt dat ook zij er bij de opening van de tentoonstelling in Valckensteyn bij zijn. Die opening is overigens op 7 december om 17:00 uur.