Bewoners Pendrecht blij met aandacht Woonstad Rotterdam

Rotterdam, 5 maart 2009 Bewoners uit de Ossenissebuurt in Pendrecht zijn blij met de persoonlijke aandacht van Woonstad Rotterdam. Daarnaast geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan dat zij in Pendrecht willen blijven wonen. Dit blijkt uit de evaluatie van het Experiment Brede Herhuisvesting die dinsdag 3 maart door de SEV is gepresenteerd.
Joop Stobbe op de foto met ex-minister Ella Vogelaar. Juni vorig jaar legde hij haar uit hoe de Brede Herhuisvesting in elkaar stak. Nu blijkt de werkwijze aan te slaan.

Woonstad Rotterdam nam als eerste wooncorporatie het initiatief voor dit ‘achter de voordeurproject’, uit betrokkenheid met haar bewoners en de wijk Pendrecht. De wooncorporatie wil naast de woonwensen meer inzicht krijgen in hoe het gaat met haar bewoners, hen stimuleren de eigen situatie te verbeteren en hoe het ze vergaat na hun verhuizing. In Pendrecht Zuid moeten de komende jaren 800 huishoudens verhuizen omdat hun woning gesloopt wordt.

De uitkomsten van dit project zijn een belangrijke bron van informatie voor de wooncorporatie. Woonstad Rotterdam leert op deze manier haar bewoners kennen en omgekeerd. Wat houdt hen bezig, wat zijn hun problemen en waarmee kunnen ze geholpen worden. De wooncorporatie krijgt een gezicht in de wijk en bouwt een vertrouwensband op met haar bewoners. Uit het onderzoek blijkt ook dat bewoners blij zijn met het luisterend oor en de persoonlijke aandacht die ze krijgen. Ook wordt de openheid waarmee de huisbezoeken worden ingestoken gewaardeerd. Ruim 50% van de bewoners wil graag in Pendrecht blijven wonen, vooral om de buurt en de sociale contacten die ze er hebben.

Het Experiment Brede Herhuisvesting
Vanaf medio juni 2007 tot begin 2009 bezocht consulent wijkbeheer Joop Stobbe 146 huishoudens in de Kruiningenstraat in Pendrecht. Hun portiekwoningen moeten plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen. De gekozen aanpak is uniek omdat naast de woonwensen van de bewoners ook gesproken wordt over persoonlijk welzijn en financiële zaken. Tijdens de gesprekken geeft Joop Stobbe bewoners persoonlijk advies, verwijst door of maakt direct een afspraak met instanties zoals SoZaWe en Charlois Welzijn. Het blijft niet bij één huisbezoek, tot na de verhuizing blijft Joop Stobbe deze bewoners volgen.
Woonstad Rotterdam wilde meer inzicht krijgen in de verhuisprocessen en voorafgaand aan de verhuizing in bewoners investeren en bewoners stimuleren om de eigen situatie te verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat dit door de aanpak lukt.