BuurtBestuurt Sliedrechtbuurt wordt BuurtBestuurt Pendrecht

Iedere bijeenkomst van Buurt Bestuurt Sliedrechtbuurt is een feest. Er valt altijd wel iets te vieren. Woensdag 12 november vierden ze de resultaten die er bereikt waren, de uitbreiding van Buurt Bestuurt naar heel de wijk en de voorpret op het lustrum van Buurt Bestuurt in Rotterdam op 13 december.
De vorige keer werd gevierd met taart, dat Buurt Bestuurt Sliedrechtbuurt één jaar bestond. Hans Hoekman de oprichter van dit systeem was er en legde aan de hand van een presentatie uit waarom het in Buurt Bestuurt gaat. Bewoners bepalen de prioriteiten en er worden afspraken gemaakt over wat professionals en bewoners gaan doen.

De volgende prioriteiten werden vastgesteld:

1. De verkeersveiligheid in de buurt en ervoor zorgen dat men echt 30 kilometer gaat rijden.

2. Meer winkels op Plein 1953 en omgeving en graag ook winkels waar bewoners in de wijk behoefte aan hebben.

3. Activiteiten voor jongeren van 12 tot 25 en tegengaan van overlast die die groep veroorzaakt.

Eerst werd de muziekruimte rondgekeken naar met wie en wat de aanwezigen naar de bijeenkomst gekomen waren. Naam straat of functie en wat je het meest dwars zit.

Dat leverde een aardige doorsnee op van de buurt en er waren net als de vorige keer ook mensen van buiten de buurt gekomen. Zij winden zich op over de overlast die de bouw van De Perken en De Gaarden in de Tuin op het Zuiden opleveren.

Als resultaten werden gevierd:

de woorden SCHOOL bij de oversteekplaats tussen Over de Slinge Krabbendijkestraat en de Beatrixschool. De verkeersregelaars van Kinderfaculteit, die zorgen voor een veilige oversteek van de kinderen die na schooltijd naar de Kinderfaculteit gaan.
Er zijn ook veiligheidswerkers bijgekomen. Twee van hen stelden zich voor. Zij houden de straat goed in de gaten en melden wat ze zien aan de wijkagenten. Ze staan ook in contact met andere functionarissen in de wijk.

De afgelopen tijd werden er drie nieuwe winkels geopend:
Vocatus Plaza, een enthousiaste jonge slijter met een ruim assortiment
Balkan Shop DH, een winkel met allerlei artikelen uit de Balkan en met veel aanloop van mensen uit die bevolkingsgroepen van binnen en buiten de wijk.
Snoepjes Enzo, van Hasana, een winkel met goed en goedkoop snoepgoed. Hasana heeft bewust voor Pendrecht gekozen. Zij denkt dat de mix van bewonersgroepen in deze wijk haar zaak tot een succes gaan maken.
Er is korgleden een huiskamerbijeenkomst geweest bij Jannie Kuijsten aan de Stavenissestraat. Er ligt een voorstel voor een vossenjacht in de winterperiode rond de kerst. Jannie en een groep van Youth for Christ waarmee zij contact heeft willen voor jongeren in de wijk meer activiteiten en ruimten in de wijk waar ze kunnen werken aan hun toekomst. Misschien is het iets om de leegstand van de winkels te koppelen aan deze wens van jongeren.
Besloten wordt om met de groep die de winkelruimte aan de westkant van Plein 1953 te gaan praten over de mogelijkheden.
De groep ging uit elkaar en kwam met een lijst van nieuwe prioriteiten. Daaruit werd met het geven van 3, 2 en 1 punt het volgende lijstje gemaakt.
42 veiligheidsgevoel/inbreken/veiligheid
32 verkeersveiligheid
27 zwerfvuil/vogeluitwerpselen
Tot slot werd besloten Buurt Bestuurt uit te breiden tot de hele wijk. In 2015 komen er 4 bijeenkomsten, waarvoor ook bewoners uit de andere delen van de wijk worden uitgenodigd.

En oh ja. David Rozing maakte een foto van de groep van Buurt Bestuurt Sliedrechtbuurt. Op 13 december is er in het Feyenoordstadion een jubileumviering ter ere van het feit dat Buurt Bestuurt 5 jaar bestaat.
De foto’s van de comité’s in de stad worden dan tentoongesteld en leden van die comité’s krijgen hun foto ook mee naar huis.

Interesse gekregen? Meld je via de reactiemail aan voor Buurt Bestuurt Pendrecht.