Captain Noah and his Floating Zoo met een echte ark

Na de psalmen werd zondag 5 februari Captain Noah and his Floating Zoo van Michael Flanders en Joseph Horovitz uitgevoerd door een aantal solisten, het oecumenisch koor Hemelsbreed, Cees van Zwieten aan de piano en Willem Blonk als dirigent.
Dat dit stuk op het programma stond had Bien Hofman ertoe gebracht een ark van Noach op schaal mee te nemen naar de Open Hofkerk. Haar broer Cor Ots had deze boot gemaakt. Dieren op schaal waren er dankzij de actie van de Plusmarkt ook. Guus Ruijl had vooraf het verhaal van de ark op schaal verteld en nodigde de mensen uit het publiek uit om te komen kijken.

De ark was op schaal en er zaten voldoende dieren in om het aantrekkelijk te maken, maar wie er nog extra had werd uitgenodigd om zich in verbinding met Bien Hofman te stellen. De ark is dagelijks te bewonderen in Pendrecht. Hij staat namelijk in het Pendrecht Museum Plein 1953 nummer 57.

Het koor Hemelsbreed en de dirigent, Willem Blonk kwamen op aldoor naar het plafond in de kerk kijkend. Zij verwachtten regen en die kwam op een gegeven moment dan ook met bakken uit de hemel.

De tekst van Michael Flanders volgt Genesis 6 t/m 9 nauwgezet, maar zo hier en daar is het verhaal en de muziek dramatischer aangezet. Het is een 10-delige cantate met de nodige humor er in. Het stuk werd op een enthousiaste manier door de solisten en het koor neergezet. Dat Willem Blonk een veelzijdig musicus werd je tijdens het stuk gewaar. Hij dirigeerde, acteerde met het koor mee en nam ook een aantal solistische partijen voor zijn rekening.

De koorleden droegen gekleurde sjaals. De kleurtjes tonden willekeurig naast elkaar. Op het eind schikten de koorleden zich in een volgorde, die verwees naar de kleuren van de regenboog. Je zag als het ware het violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje en rood. De regenboog is volgens de bijbel een nieuwe overkomst tussen god en de mensheid.

De uitvoerders kregen dan ook een hartelijk applaus na de uitvoering van een mooie uitvoering van het verhaal van de Grote Vloed, die tot de verbeelding blijft spreken.