Het Lied der Aarde met schitterende stemmen

Na de pauze van het zondagmiddagconcert op 5 februari werd Het Lied van de Aarde van Huub Oosterhuis op muziek van Tom Löwenthal uitgevoerd.
Folkert van Diggelen, de solist van het koor Hemelsbreed en ook zanger in de cantorij van de Open Hofkerk Ommoord, kwam na de pauze op met de eerste zinnen uit het monumentale gedicht van Huub Oosterhuis.

Het publiek in de kerk leek heel erg uitgedund. Op het ‘podium’ in de kerk stond een grote groep uitvoerenden. Rond de 47 personen. Slagwerker Mark van Lansbergen, pianist Frank den Herder, organist Anton Doornhein en solowerk van diverse koorleden. Een bijzondere plek was er voor de realist door Chris Cambré en de stem van god door Danny Van Hoof.

Toch bleef er nog een aanzienlijke groep toeschouwers over. Zeker tegen de achtergrond dat het weer veel mensen in huis gehouden zal hebben op die koude eerste zondag van februari 2012. Er werd al druk gespeculeerd over een op handen zijnde Elf Steden Tocht.

Van die kou was in de kerk niets te merken. Zeker niet wanneer de stemmen van god en van de realist weerklonken. Met hen en de andere musici had Willem Blonk een excellent gezelschap in de Open Hofkerk neergezet.

Een prachtig werk als Het Lied van de Aarde werd op een bijzonder fraaie manier uitgevoerd.

En er ontging de dirigent helemaal niks. Hij liet de stek van de dirigent even onbemand om de organist wat extra aanwijzingen te geven. Achteraf spraken de twee solisten daar weliswaar hun verbazing over uit. Maar vonden het ook geen onoverkomelijk probleem. Ze hadden immers in november in de Open Hofkerk aan de andere kant van Rotterdam al een uitvoering achter de rug.

Geen wonder dat er na afloop veel schouderklopjes waren voor de dirigent en de uitvoerders.

Met de Zondagmiddagmuziek gebeurt er iets speciaals in de Open Hofkerk en in Pendrecht.

Organisator Jan van Dijk kan met recht tevreden terugzien op een prachtige eerste aflevering in 2012. Dat wordt met belangstelling uitzien naar de volgende aflevering op 27 mei, 16 september en 23 december.