Eerste vloerbalk van De Vlonders feestelijk gelegd

Dennis Lausberg, directeur van Woonstad Rotterdam voor de regio Zuid, leidde de ceremonie. De start van de bouw van het nieuwbouwproject De Vlonders werd op vrijdag 24 september feestelijk gevierd. Dat begon in het Tuinhuis aan de Sliedrechtstraat. Lausberg zei er trots op te zijn Woonstad ondanks de crisis voorvarend doorging met bouwen in Pendrecht.
Hij stelde iedereen die een handeling ging verrichten, op wethouder Karakus na, voor aan de genodigden. De wethouder sloot aan toen het gezelschap eenmaal voor de bouwplek stond. De handeling was het leggen van de eerste vloerbalk op de paalkoppen. De heipalen waren allemaal overigens al eerder geslagen. Het karwei werd verricht door portefeuillehouder Alaattin Erdal, wethouder Hamit Karakus, mevrouw Redjosentono en meneer Van Stiphout. Beide laatsten waren kopers van het project. De balk werd door het gezelschap keurig boven de heipalen gemanoeuvreerd en op de heipalen gelegd. Toen dat eenmaal gelukt was, werden er vanachter de hekken partyshooters afgeschoten door het publiek.
Na dit leuke spektakel gingen de feestgangers terug naar het Tuinhuis.

Daar stelde Dennis Lausberg wethouder Hamit Karakus, Willem Klos, bestuurder van Woonstad Rotterdam, Ed Goverde en Alaattin Erdal, van het deelgemeentebestuur een vraag waarop zij kort reageerden. De eerste vraag was voor Willem Klos en die vond dat Pendrecht het verdiende dat er goed gebouwd werd in de wijk. Hij was er trots op dat er voortvarend in Pendrecht gewerkt werd. Hamit Karakus onderstreepte dat er voor iedereen die in Pendrecht woonde een passende woonruimte moest komen. Erdal wees ook op de andere wijken in Charlois waar gebouwd en gewerkt werd aan verbetering en zei herhaaldelijk zonder het zelf te merken dat Pendrecht Goed Bezig was. De mensen van de afdeling voorlichting van en dragers van de campagne met dezelfde naam vonden dat een prima zaak.
Goverde als echte Pendrechtenaar zei er trots op te zijn voor de zoveelste keer in de wijk te staan bij een feestelijke handeling en wat hem betreft volgt de rest spoedig. Een extra handeling was het ondertekenen van gebiedsafspraken door de voorzitter van de deelgemeente Charlois, de bestuurder van WoonstadRotterdam en de wethouder van Rotterdam. John Waas van Woonstad legde hen de documenten voor en alle drie de handtekeningen kwamen onder drie exemplaren van het document te staan.
De toekomstige bewoners gingen op zoek naar hun buren in het complex. 26eengezinswoningen in de Geertruidenbergstraat en 6 in de Sliedrechtstraat. De twee kopwoningen aan de Geertruidenbergstraat krijgen overigens ook als adres Sliedrechstraat. Achter het Tuinhuis was het nog lang gezellig en werd van een drankje en een hapje genoten.

Er bleek zaterdag naast allerlei burendagacitiviteiten in de wijk ook vanaf 11:00 tot 15:00 uur wat te doen te zijn rond de nieuwbouwdag in Pendrecht. Er hing een spandoek met zo’n aankondiging en een verwijzing naar een website www.nieuwbouwdag.nl