Gezond Pendrecht spreekt directeur Hartings in centrum

Links op de foto staat directeur Hartings en naast hem in de vergaderruimte in het centrum staan Wil Quispel, Corrie Maliepaard, Elly Kock, Jan de Bruin, Jan Hoogcarspel, At Polhuis en Gerard Boom.

Het gesprek begon in Restaurant Zuiderkroon. Gerard Boom kaartte de lift en de bereikbaarheid van het centrum per telefoon aan. Hartings reageerde positief op deze signalen. Er moeten echt nog een aantal zaken onder handen genomen worden. Op 1 april moet de stroom voorziening echt op en top zijn, daar zitten nu nog een paar zaken van zorg in. De lift gaat absoluut niet goed en dat kan niet. Dus moet straks ook beter geregeld zijn.
De telefooncentrale is dezelfde als van het centrum in Beverwaard. Die doet het daar perfect en hier zit er iets fout. Stichting Boog heeft eisen gesteld. De mensen van het centrum weten zelf inmiddels hoe de knopjes bediend moeten worden, maar er mankeert nog iets aan. Zeker na de 6e week moet het goed draaien.
De huisartsenzorg gaat goed. Fysiotherapie Erkelens ook. De apotheek functioneert ook goed. En Charlois’ Welzijn komt binnenkort ook in het centrum. Thuiszorg Rotterdam zal ook volgende week in het centrum komen.
Op de bewuste vrijdag van het overleg stond er een flinke wind en was het behoorlijk moeilijk om de ingang van het gezondheidscentrum te bereiken. At Polhuis vroeg zich af: hoe dat met ouderen in de richting van de ingang zal gaan met zo’n wind. Ook in het gebouw is er, aldus Rob Hartings overlast van de wind als die vanuit een bepaalde richting komt. Er wordt nog gezocht naar een oplossing. Een windsluis kan niet volgens deskundigen, maar de architect gaat kijken naar een oplossing.
Verder wil het centrum er naar toe dat op werkdagen ten alle tijden een assistente aan de telefoon komt. Dat is het streven zodra de centrale goed functioneert.
Er werd ook gewaarschuwd dat de airco straks bij mooi weer geluidsoverlast gaat geven. Dit soort punten gaat naar de bouwvergadering, want is bestemd voor de woningbouwvereniging.
Er is in het overleg ook gesproken over de inbedding van het centrum in de overlegstructuur in de wijk. Hartings wil de feed back efficiënt organiseren. Misschien met enquêtes. Misschien moet het met cliëntenraad. In sommige gevallen is maar daar tevreden over. Maar in het centrum in Beverwaard functioneerde dat absoluut niet. De werkgroep Gezond Pendrecht zou misschien de overlegpartner kunnen zijn, maar dan meer een afspiegeling moeten zijn, minder wit en minder oud. Zodra de loctiemanager er is komen het overleg hierop terug.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat na de inwerktijd er geen lange wachttijden aan de balie zijn. De meeste bezoekers moeten binnen 3 tellen weg zijn, aldus Hartings.
Voor de bewegwijzering zijn twee offertes binnengekomen voor een wegwijzer vanaf de Sliedrechtstraat en bij de Tiengemetenhof. Het is wenselijk dat men vanaf het winkelcentrum eenvoudig het gezondheidscentrum kan vinden.
Over de opening werd verteld dat op 12 mei wethouder Marianne van den Anker andere bezigheden heeft. Zodat nu donderdag 26 mei die opening plaats gaat vinden. De festiviteiten zijn bedoeld voor de wijk. Er is ook een kunstwerk in ontwikkeling, gebaseerd op de wijk. Er worden ongeveer 60 bewoners bij betrokken.
Vervolgens maakte het gezelschap een ronde door het centrum. Onderweg kwam men Niels Chavannes tegen. Deze arts is ook aan het afstuderen op een luchtwegonderzoek. Hij doet ook onderzoeken op dat gebied in de wijk, waaromheen ook overleg is met de Nieuwe Unie. De wanden met verschillende kleuren glas worden bewonderd door de groep.
De volgende afspraak is in de vergaderruimte van het Gezondheidscentrum Zuiderkroon op vrijdag 10 juni om 12:00 uur.