In de Kijkerd en Pendrechkrant samen in nieuw wijkmagazine

De dag voor de Pendrecht DIS was in iedere brievenbus van Pendrecht een kleurige In de Kijkerd gevallen. Het wijkmagazine In de Kijkerd bevat bijdragen zoals vanouds in de bewonerskrant In de Kijkerd en bijdragen zoals die in de Pendrechtkrant gepubliceerd worden. Het gaat om een pilot met een aantal waardebonnen erin, waarme later op de middag van de 21e november artikelen gekocht konden worden tegen prijzen van toen.
Maryan Jama, stagiaire bij de Bewonersorganisatie Pendrecht, overhandigde een exemplaar van In de Kijkerd nieuwe stijl aan portefeuillehouder Ed Goverde.

Het gaat om een pilot. Dus er staat nog niet vast of het wijkmagazine blijft zoals dit nummer.

De eerste reacties van bewoners op het wijkmagazine zijn positief.

Het formaat is uniek.

Een wijkkrant in kleur is ook een bijzonderheid.

Bekeken wordt of het concept voortgezet kan worden.

Portefeuillehouder Goverde toonde zich zeer ingenomen met het initiatief om beide periodieken samen te voegen.