Ines Balkema licht Sociaal Programma toe op eerste raadstafel

Ze had eigenlijk op een andere bijeenkomst moeten zijn, maar vond de eerste Raadstafel belangrijk genoeg om haar verhaal over het sociale programma van Pendrecht Zet Door te vertellen.
Ines Balkema is nog maar kort wijkcoördinator en programmamanager sociaal van Pendrecht Zet Door. Zij heeft veel gesprekken gevoerd met verschillende mensen in Pendrecht en heeft een hele reeks van projecten in haar portefeuille.
In het uitvoeringsprogramma dat u kunt downloaden via deze website is dat programma te bekijken. Vooral het plan rond de kindercampus is voor haar een speerpunt. Zij wil er alles aan doen om de gebieden rond de scholen een veilige en uitdagende plek voor de kinderen van Pendrecht te maken.