Irakese Christenen en de Ziel van Pendrecht

Zondag 27 maart 13:00 uur hebben Irakese Christenen hun maandelijkse dienst in de Sint Bavokerk, Slinge 775. Leveren de Irakese of Syrische Christenen ook een bijdrage aan de ziel van Pendrecht?
Zondag 27 maart 13:00 uur houden de Irakese Christenen hun maandelijkse dienst in de Sint Bavokerk,
Slinge 775.

Leveren de Irakese of Syrische Christenen ook een bijdrage aan de ziel van Pendrecht?

Toen het 50-jarig bestaan van de Sint Bavokerk gevierd was deed de bijzondere gemeente duidelijk een duit in het zakje.

Op de kerkenpagina van deze site staat over hun bijdrage aan het programma vorig jaar:

Klein maar dapper, zo zou je Heba Saleem kunnen typeren.

Zij kreeg het woord van Anja Boeije en bracht een groet uit namens de Syrisch katholieke kerk. Zij komen elke vierde zondag van de maand bij elkaar in de Sint Bavokerk. Door de bemiddeling van een pastor uit de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Kerk in Zuidwijk werden zij erkend door het kerkbestuur als aparte parochie: Sint Jan Apostel Parochie van Syrische Katholieken in Nederland is hun naam.

Toen de kerk in Zuidwijk haar deuren sloot kwamen de mensen van deze parochie mee naar de Sint Bavokerk in Pendrecht.
Heba verteld ein het kort over hun herkomst.

In de Bijbel, in de Handelingen van de Apostelen 11:26, waar wij lezen dat de volgelingen van Jezus in Antiochië christenen werden genoemd. Antiochië, heet tegenwoordig Antakya en ligt in Turkije. Deze Kerk was de eerste buiten Palestina en werd – volgens de traditie – gesticht door de apostelen. Het hoofd was de apostel Petrus, die volgens dezelfde traditie, in Antiochië zijn ‘apostolische stoel’ vestigde en deze later verplaatste naar Rome, waar hij nog altijd gevestigd is. Toen andere volkeren zich tot het christelijk geloof bekeerden, namen ze de naam ‘Syriërs’ over als aanduiding voor ‘christenen’. De Syrische christenen wonen in diverse landen in het Midden-Oosten (Israël, Syrië, Libanon, Irak) en in Turkije. Zij wonen ook in Europa en Noord-Amerika. De liturgie is in het Syrisch, een Aramees dialect.

Aramees behoort tot de Semitische talen en wordt tot de dag van vandaag in de kerkelijke boeken gebruikt. Aramees is de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is en zou de taal geweest zijn die Jezus Christus sprak.
Heba en haar mensen vertegenwoordigen, dus een heel vroege christengemeente en een heel oud volk, dat regelmatig in de Bijbel genoemd wordt.

Zij zongen hun lied in hun eigen taal, maar de rest van de kerkgangers zongen het in het Nederlands mee.

Avé avé, Avé Maria, Avé avé Avé Maria.

Zij dragen dus wel degelijk bij aan de Ziel van Pendrecht, ook al wonen de meeste mensen niet in de wijk.