Kindercampus zoekt steun

In mei 2007 werd de Kindercampus Pendrecht gepresenteerd aan minister Vogelaar. Wethouder Leonard Geluk werd beschermheer van de kindercampus. Vogelaar, Geluk, zij zitten niet meer op genoemde posten. Inmiddels is Michel de Baan van de deelgemeente Charlois ambassadeur. Alleen er is geen geld meer voor de Kindercampus. Wat nu?
De Kindercampus Pendrecht is een uniek samenwerkingsproject in de wijk Pendrecht.

Verschillende partners in de wijk werken samen om kinderen in de basisschoolleeftijd een uniek school- en activiteitenaanbod te bieden. Dat betekent in de praktijk dat kinderen tussen 7.00 tot 19.00 uur een leerzaam, leuk en aantrekkelijk programma kunnen volgen, waarbij school en naschoolse activiteiten naadloos op elkaar aansluiten. De wens van de scholen en de (deel)gemeente is om de kinderen in Pendrecht zo een betere school- en leefomgeving te bieden, waarin zij een veilige thuishaven hebben waar zij hun vaardigheden en talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen.

Een belangrijk onderdeel van de Kindercampus is het naschoolse activiteitenaanbod in het kader van de Brede School (talentontwikkeling). De afgelopen schooljaren zijn onze activiteiten steeds gesubsidieerd door JOS (Jeugd, Onderwijs & Samenleving).
Helaas staat er voor het schooljaar 2011/2012 €0,- op de begroting.
Er zal dus op een andere manier budget moeten worden verkregen, want de Kindercampus Pendrecht is de scholen erg veel waard en moet hoe dan ook worden doorgezet.

Het plan is om van de Kindercampus een stichting te maken, zodat er fondsen aangeschreven kunnen worden. Vitaal Pendrecht is bezig een stichting te worden die als een soort van ‘moeder’ wil fungeren voor andere initiatieven in de wijk. En Vitaal Pendrecht zoekt dus naarstig mee naar fondsen voor de Kindercampus Pendrecht.

www.kindercampuspendrecht.nl

is de site van de Kindercampus Pendrecht.

Kindercampus Pendrecht
Postbus 54072
3008 JB Rotterdam

is het postadres.

Op de foto’s

boven wethouder Leonard Geluk ontvangt een oorkonde en de titel beschermheer uit handen van Joop Verschoor, directeur van de Beatrixschool in mei 2007

daaronder een blik op de site van de Kindercampus

Michel de Baan ambassadeur van de Kindercampus