Pit 010 gepresenteerd in Servicepunt

Er verscheen een partytent voor het Servicepunt Charlois Zuid, er werd een springkussen opgeblazen en binnen stond ineens een enorme bloempot met een hoge plant erin. Kwam je binnen in het Servicepunt dan boog de plant zich naar voren en groette je. Sommige bezoekers schrokken zich een hoedje. De ruimte bleek al snel veel te klein om het publiek te bergen. En sommige werkers stopten hun werk, want dat viel gewoon niet meer te doen.
De bezoekers werden voorzien van een hapje en een drankje. En men kon zich aan de balie melden.
Dat ging zo een poosje door.
Tot de plant plotseling tot ieders verbazing uit de pot stapte en zijn bladeren af deed. Er bleek een man schuil te gaan onder die bladeren. Hij deed een ander pak aan begon luidkeels te roepen dat iedereen luisteren moest. Hij werd steeds vergezeld door een dame met zo’n Mozartkapsel op. Eén van de bezoekers noemde haar die ‘poederdame’. Het tweetal bleek ingehuurd om één en ander aan elkaar te praten en de boel te entertainen.
De hardpratende man verhaalde over Charlois, dat 550 jaar bestond en wilde samen met de poederdame dat iedereen een lied mee ging zingen. Een Frans chanson moest het worden. De dame deed voor hoe het allemaal moest klinken. Het grote publiek keek geamuseerd toe, maar zingen ……
De man werkte toe naar de aankondiging van de officiële opener, portefeuillehouder Michel de Baan. Maar die bleek nog niet binnen te zijn. Dus stapte hij over op Ewout Smeerdijk, de manager van Pit010. Die vertelde dat Michel de Baan onderweg was. Hij had nog een stevig gesprek met de directeuren van de basisscholen in Charlois. Tot hij kwam zou Smeerdijk de medewerkers van Pit010 even zou voorstellen. Zij droegen een bodywarmer in de kleuren van Pit010 en werden op en rijtje gezet.
Toen Michel de Baan binnenkwam werd naar hem overgeschakeld en werd de organisatie Pit010 verder geïntroduceerd. Pit010 wordt gehuisvest in het Servicepunt Charlois Zuid en haar werkzaamheden strekken zich uit van Zuidwijk tot Heijplaat, dus Pendrecht en Wielewaal horen daar ook bij. Pit010 gaat werken aan de schuldhulpverlening, mantelzorg, huiselijk geweld en er zijn straatcoaches.
De Baan toonde zich verguld met de nieuwe organisatie en met de jonge enthousiaste mensen. Hij verwacht veel van Pit010 en is er van overtuigd dat de bewoners ook ingenomen zijn met het idee achter de nieuwe organisatie: ‘Help jeZELF vooruit in Charlois’. Hij denkt dat mensen veel zelf kunnen en dat de nieuwe club vooral hen die even niet verder kunnen een duwtje in de rug moet geven.
In het gezamenlijke emailadres van de verschillende medewerkers is het idee achter Pit010 ook terug te vinden:

hulpvraag@pit010.nl voor de participatiemakelaar vrouwencentrum Daniëlle van de Kemenade, de schuldhulpverleners, Afia Osman & Chris Schaap, de WMO-professional Nancy Kras, de participatiemakelaar Servicepunt Elly Kamperman, de vrijwilligersmakelaars Elly Soares & Wil Roode

of

actief@pit010.nl voor straatcoach Benyounes Majdoub, gezinsregisseur Sandra Kammeron en mantelzorgmakelaar Esther Schouten
Even de namen bij de presentatiefoto van links naar rechts: Ewout Smeerdijk, Esther Schouten, Elly Soares, Benyounes Majdoub, Daniëlle van de Kemenade, Afia Osman, Chris Schaap, Elly Kamperman, Wil Roode en de poederdame.
Er werden veel namen genoteerd aan de nieuw balie. Iedereen kreeg een polsbandje om met het logo en het motto van Pit010.

De site van de gemeente gaat ook in op de opening van PIT010.