Presentatie van studenten rechtswinkel van InHolland

Eén van hun docenten Carla opende de presentatie van de reschtswinkelstudenten van InHolland, die vanaf begin 2013 spreekuur verzorgd hebben bij 5 verschillende instanties in Rotterdam Zuid.
Dat ging om het Servicepunt Charlois Zuid en Noord, de BOA, de Bewonersorganisatie Feijenoord en op de plek van de opleiding zelf. Binnenkort komt daar ook de Boulevard bij. Die laatste plek komt er voor de winkeliers van de Beijerlandselaan.

Eerst werd in groepjes gepraat met vertegenwoordigers van de locaties. De studenten spraken met de begeleiders over de sterke en zwakke punten en over de kansen, die zij zagen.

Daarna was er een overall presentatie van hun gezamenlijke ervaringen. Hafza opende die presentatie en zij werd gevolgd door Michel en Lisa. Ieder met hun eigen onderdeel. De presentatie was er niet alleen voor de docenten en de praktijkbegeleiders. Ook een nieuwe lichting studenten hoorde toe en moest enthousiast gemaakt worden om in september het stokje over te nemen.

De studenten gaven hun locatiebegeleiders cadeautjes en dat deed Vitaal Pendrecht op haar beurt ook aan Frank, Michel, Lisa, Melanie en Tom. Omi, een zesde student, was op het moment van het uitwisselen van de cadeaus al weg.

Op het kaartje bij de bloemen en een doosje Merci-chocolade bedankte het zestal Vitaal Pendrecht voor de leerzame ervaring.

Vitaal Pendrecht bedankte hen voor het werk dat ze voor bewoners van Charlois Zuid gedaan hebben en natuurlijk ook voor de mooie presentatie.

In september zal er een volgende groep aanwezig zijn in het Servicepunt.