RET krimpt in

Eerst was er het verdwijnen van de arsten uit de wijk, waar hij zich druk over maakte. Nu gaan er ook ernstige geruchten over het afnemen van het openbaar vervoer in de deelgemeente. Het wordt er voor ouderen in de wijk niet leuker op. Eén uur later beginnen en één uur later stoppen en een aantal lijnen worden korter.
“Weet de deelgemeente hier iets van en wat gaat ze er aan doen”, was zijn vraag. De beantwoording werd overgelaten aan Dominic Schrijer. Volgens hem wordt er al enige tijd gesproken over de bezuinigingen die het rijk oplegt aan de plaatselijke vervoersmaatschappijen. Er wordt volgens hem druk gestudeerd op het in elkaar schuiven van de tram-plus en de bestaande tram en buslijnen. In die overleggen waakt de deelgemeente ervoor dat het aanbod op pijl blijft.
Met mensen als Gerard Boom blijven de bewonersorganisaties staan voor de belangen van de bewoners van de wijk.