Tienduizenden Rotterdammers lopen 800 euro energietoeslag mis

Ruim tachtigduizend Rotterdammers hebben recht op de energietoeslag van achthonderd euro. Maar veel Rotterdammers die er recht op hebben, weten dit niet. Door een gift van vijftien miljoen euro kan de gemeente Rotterdam de energietoeslag ruimhartiger toekennen dan in de rest van Nederland. Dat betekent dat veel werkenden, arbeidsongeschikten en AOW’ers met een klein pensioen er ook recht op hebben. De toeslag kan sinds vorige week online aangevraagd worden.

In Rotterdam kunnen veel meer mensen de energietoeslag aanvragen dan in de rest van Nederland. Dat komt door een gift van vijftien miljoen euro van Stichting Verre Bergen. Daardoor ligt de grens op 140% van het minimuminkomen. Op welke bedragen dat neerkomt heeft de gemeente Rotterdam uitgerekend voor alleenstaanden, gezinnen en ouderen. Ze staan op de website van de gemeente Rotterdam. De hoogte van de bedragen verrast velen.

De energietoeslag is bedoeld als steuntje in de rug voor de stijgende gas- en stroomprijzen. Het is geen ‘must’ het daar ook aan uit te geven.

Spread the word

Ruim dertigduizend Rotterdammers hebben de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort gekregen. Hun inkomensgegevens zijn bij de gemeente Rotterdam bekend omdat ze in de bijstand zitten. Voor werkenden, arbeidsongeschikten en AOW’ers is dat niet bekend en zij moeten de toeslag zelf aanvragen. Volgens de gemeente gaat dat om ruim vijftigduizend Rotterdammers. Het aanvraagformulier staat sinds een paar dagen online en is al ruim 12.500 keer ingevuld.

Via het netwerk van buurthuizen, sociale media, kerken en moskeeën hoopt de gemeente Rotterdam meer mensen te bereiken.

Energietoeslag aanvragen

Ontving u in januari 2022 een uitkering van de gemeente Rotterdam? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente heeft het bedrag van 800 euro al op uw rekening gestort. U heeft hierover een brief ontvangen.

Heeft u in januari 2022 een inkomen tot 140% van het sociaal minimuminkomen? Dan kunt u de energietoeslag van 800 euro zelf aanvragen. Doe dit via de pagina Energietoeslag. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om uw netto-inkomen in januari 2022. Dat is dus wat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. Vakantiegeld telt daarbij niet mee. Als inkomen telt mee:

  • loon
  • uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
  • AOW en aanvullend pensioen
  • inkomen uit eigen onderneming
  • inkomen uit verhuur
  • partneralimentatie.

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

U krijgt geen energietoeslag als u:

  • dak- of thuisloos bent
  • in een instelling of inrichting woont
  • student bent en studiefinanciering ontvangt
  • jonger bent dan 21 jaar. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar die aanvullende bijstand (DAB) ontvangen omdat zij zelfstandig wonen, hebben wel recht op de energietoeslag.

Hulp bij aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Ga dan naar de Vraagwijzer bij u in de buurt. Zij helpen u met de aanvraag van de energietoeslag. Via telefoonnummer 14 010 kunt u een afspraak maken.

Ook is van 9 tot en met 13 mei het de Week van het Extraatje010. Tijdens deze week kunt op veel extra plekken in de stad hulp krijgen bij het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen. Op de plattegrond ziet u waar u in de Week van het Extraatje010 terecht kunt.