Afscheid orgel Open Hof

Zoals u mogelijk bekend is krijgt de Open Hof een nieuwe eigenaar die geen gebruik gaat maken van het mooie Vierdag-orgel. Er moest dus een nieuwe locatie worden gezocht voor dit prachtige instrument. Dat is inmiddels gelukt! De nieuwe locatie waar het orgel geplaatst gaat worden is de Grote Kerk in Breda. Het grote orgel aldaar gaat in restauratie en ons orgel wordt geplaatst als tweede orgel. De firma Elbertse gaat het orgel demonteren en op het bedrijf opslaan. Daarna wordt het opgesteld in Breda nadat het waar nodig gereviseerd is.

Velen van u zullen de geschiedenis kennen: eind zestiger jaren had het elektronische “Dereux”-orgel de geest gegeven en is er onder aanmoediging van dominee Van Soest, organist Jacques van Oortmerssen en zijn vader door het college opdracht gegeven een nieuw orgel te bouwen. De keuze viel op de fa. Vierdag uit Enschede die in die tijd bekend was voor zijn hoogstaande kwaliteit. Die hoge kwaliteit is door de jaren heen wel bewezen. Het is nooit nodig geweest om groot onderhoud te plegen.

Vanaf 1982 is Jan van Dijk de vaste bespeler geworden. Hij ondersteunde de samenzang en organiseerde concerten, veelal samen met het Open Hofkoor. In de periode dat ds. Polhuis voorganger was kregen we ondersteuning van de burgerlijke gemeente via Vitaal Pendrecht. Nu moeten we dit alles als een mooie geschiedenis gaan zien.

Om het orgel niet geruisloos te laten verdwijnen, is er afgelopen zaterdag een afscheidsbijeenkomst geweest. Drie organisten die het orgel de laatste tijd hebben bespeeld (Jan van Dijk, Jan van der Meer en Martien de Vos) lieten het orgel voor de laatste keer horen.

Johan Bos en Jan van Dijk