Vitaal Pendrecht leert van Leefkringhuizen in Vogelbuurt

Woensdag 12 november trok een delegatie van Vitaal Pendrecht in een busje naar de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. Marja de Bruyn, adviseur van de Pendrecht Universiteit, wilde hen de Leefkringhuizen laten zien. Jenny Hollander doet vanuit Vitaal Pendrecht aan zeer gewenste hulpverlening, maar in deze tijd is dat moeilijk overeind te houden. Het leek Marja een goed idee om het werk van Paul Scheerder als voorbeeld te nemen voor het opzetten van goed werkend systeem van hulpverlening in Pendrecht.
Woensdag 12 november gingen Jenny Hollander, Jan Vroegop en zijn vrouw, Ed Goverde, Bien Hofman en Rieks Westrik in een busje naar de Vogelbuurt in Amsterdam Noord.

Marja de Bruyn is lid van de Raad van Advies van de Pendrecht Universiteit. Zij wilde hen de Leefkringhuizen laten zien.

Jenny Hollander en Jan Vroegop doet vanuit Vitaal Pendrecht aan zeer gewenste hulpverlening aan mensen die in de knel raken met het overgehevelde en bureaucratische systeem in Nederland. In deze tijd is dat moeilijk overeind te houden. De gemeente trekt zich steeds meer terug en geeft opdrachten aan bijvoorbeeld PIT010 en haar eigen Vraagwijzer om cliënten vooral zelf hun sores op te laten lossen. Sommige mensen kunnen dat niet en dreigen in deze tijd tussen wal en schip te vallen. Uitzettingen zijn aan de orde van de dag en er ligt meer onheil in het verschiet. Jenny en Jan kunnen je daar alles van vertellen.

Het leek Marja de Bruyn een goed idee om het werk van Paul Scheerder tot voorbeeld te nemen voor het opzetten van goed werkend systeem van hulpverlening in Pendrecht. Zij was al op eigen gelegenheid naar de Koekkoekstraat 16 in Amsterdam Noord gegaan. Ze moest snel daarna weer elders zijn.

Wat Paul Scheerder en twee medewrekers van het Leefkringhuis vertelden was heel behulpzaam en zal zeker een vervolg krijgen.

Paul vertelde over het ontstaan van de Leefkringhuizen in Amsterdam en de simpele manier waarop het werk van een speeltuin uitgroei tot geslaagde hulpverlening waar mensen zelf ook wijzer in de dubbele betekenis van het woord van worden.

HET LEEFKRINGHUIS HELPT IEDEREEN

Het Leefkringhuis helpt niet alleen kinderen. Soms hebben ouders problemen, waar de kinderen last van hebben. Voor iedereen is er in Amsterdam-Noord een huis, waar je altijd hulp kunt krijgen. Eigenlijk gaat het om negen huizen, maar het centrale bezoekadres is: Koekoeksstraat 16.

Eigenlijk is het zo, dat er geen probleem bestaat, waarbij het Leefkringhuis niet helpt. Het Leefkringhuis helpt in de meest letterlijke zin van het woord van de wieg tot het graf. Je wordt bij ons niet van kastje naar de muur gestuurd, maar je krijgt zo snel mogelijk hulp.

Wat kan er bij voorbeeld aan de hand zijn? Er zijn problemen met schulden, je dreigt uit huis gezet te worden, er is ruzie met ouders of ouders onderling, en wordt geslagen, er zijn moeilijkheden met justitie, politie, DWI, school, de verblijfsvergunning, zwangerschap, je snapt een brief niet, een gezinslid is verslaafd, illegaliteit, enz. enz.. Bij dit alles, maar nog veel meer, helpt het Leefkringhuis.

Het Leefkringhuis is geen rijke instelling. Er wordt subsidie ontvangen van Stadsdeel Amsterdam-Noord en de Gemeente Amsterdam, maar dat is niet voldoende. Gelukkig zijn er ondernemingen, organisaties en ook particulieren, die ons een warm hart toedragen en ons ondersteunen in allerlei vormen.

Staat erop de website van Leefkringhuis Gere Paulussen.

Uit het volgende wordt duidelijk wie Gere Paulussen was en hoe de hulpverlening vanuit de buurt gegroeid is:

Het Leefkringhuis is bijna 30 jaar geleden opgericht door enkele betrokken en bewogen mensen in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. De bedoeling was een opvangplek te hebben voor kinderen, die om allerlei redenen tijdelijk niet thuis konden zijn. De reden daarvoor was, dat ontdekt werd dat in die tijd kinderen zelfs op straat sliepen of in een oude auto. Al jaren werkt het huis intussen voor héél Amsterdam-Noord, een stadsdeel met maar liefst bijna 90.000 inwoners.

Bij ons werken enthousiaste en gedreven mensen die dat voor hun beroep doen, maar ook mensen die werken zonder daar salaris voor te ontvangen of nog bezig zijn met een opleiding. Ze zijn wel allemaal ter zake kundig.

Het Leefkringhuis zit niet vast aan een of andere grote instantie. We werken wel veel samen, maar we staan altijd op de bres voor onze klanten of klantjes. We accepteren geen onrecht.

Het Gère Paulussen Leefkringhuis is vernoemd naar een bekende vrijwilliger in de Vogelbuurt: Gère Paulussen. Met een zalvend Limburgs accent was hij tientallen jaren actief voor de jeugd in de buurt, ondermeer als voorzitter van de speeltuinvereniging Nieuwendammerham.

Het Leefkringhuis kreeg enkele jaren geleden een grote landelijke prijs: de Simon Slootenprijs, als erkenning voor het meest vernieuwende project van Nederland. De criteria voor die prijs waren: het project moet kindvriendelijk zijn, vernieuwend, oorspronkelijk, nog niet landelijk ingevoerd maar wel succesrijk en toepasbaar voor de hele sector. Het viel de jury op, dat ons Leefkringhuis een totaalaanpak heeft: “elk denkbaar probleem van de hulpvrager die zich meldt, wordt opgepakt. Of dit nu psychisch, sociaal of juridisch van aard is. De één-loket-gedachte wordt ten volle gerealiseerd.” Het was een fraaie omschrijving van ons echte werk.

Het Leefkringhuis heeft al tientallen jaren één leuze: “Wij verliezen nooit”.

Paul Scheerder vertelde een inspirerend verhaal. De delegatie ging dan ook met allerlei ideeën terug naar Rotterdam.

Er is al een afspraak om door te gaan met de opzet van hulpverlening in Pendrecht met het voorbeeld van Gere Paulussen in het achterhoofd.