Waardig afscheid van een markant predikantsechtpaar

De kerk zat boordevol, zelfs het balkon was opengesteld voor bezoekers. Er volgde een bijzondere dienst met een toepasselijke prediking door doktor A. Polhuis. In de preek overzag At Polhuis zijn loopbaan als predikant en de ontwikkeling in zijn denken over dat ambt. Hij kreeg veel cadeaus en had zelf ook voor een cadeau gezorgd. Ook zijn vrouw Elly nam afscheid en kreeg en gaf een cadeau in de vorm van een cd met liederen van onder andere Schubert.
Mario Bosch schrijft in zijn weblog dat oude tijden herleefden. Een volle kerk, waarin uit volle borst de psalmen opklinken. Het was dan ook een bijzondere dienst en de psalm was er ook een die uit volle borst gezongen hoort te worden: psalm 103 “Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN zijn grote naam, zijn grote daden eren.” klonk in de kerk.
Het Open Hofkoor zette voor de allerlaatste keer ook haar beste beentje voor geleid door Jan van der Meer en Jan van Dijk, die laatste achter het orgel doorstaat een emotionele tijd. Afscheid van ‘zijn’ koor en van een predikant, die zijn muzikale activiteiten enorm steunde.

In zijn gebed om ontferming zei At Polhuis dat onze kennis groot is, maar ook veel mensen kapot gemaakt heeft. “Wij weten niet waar het heen gaat”.
Als tekst had hij 1 Korinthe 13 over de liefde. Een thema dat hem al ruime tijd in het hoofd zat. De liefde blijft. 35 jaar geleden had hij dat nooit kunnen bedenken. Veel te soft. In die tijd zat hij nog vol van de ‘verbeelding aan de macht’ Parijs ’68, alles moest anders. Later in Crooswijk ging hij werken met de verworpenen der aarde en steunde Marokkanen bij het bezetten van een oud schoolgebouw. Geloof stond voorop. Dat werd hopen tegen beter weten in en bleek meer een vlucht. In Pendrecht heeft hij het primaat van de liefde ontdekt. Het gaat niet om de macht. God wil dienen. Er is een gerucht van zijn aanwezigheid. Een gerucht van zijn stem.

In de toespraken en de cadeaus zat daarna veel liefde en genegenheid met het domineesechtpaar en met hun kinderen. En omgekeerd:

Mevrouw Ubbels uit Zunderdorp,
Janneke Scharten uit Koog aan de Zaan – Zaandijk
Hannie Kooyman uit Crooswijk
David Renkema van Oikos en
Hennie Meijer, scriba van de wijkgemeente in Pendrecht

Kregen nadat hij zijn vrouw Elly een eerste exemplaar van zijn gebundelde gebeden gegeven had een volgend exemplaar. Het boekwerkje was te koop in de kerk voor een speciale prijs: € 7,50.
Ook de cd van Elly Polhuis met liederen van onder andere Schubert was daar te koop voor dezelfde luttele somma van € 7,50.

En de paaskaars ging naar de woning van het echtpaar Polhuis in IJsselmonde, alsmede de bloemen van de kerdienst.