2e VVE college

Op maandag 27 juni is het 2e VVE college van 19.00 tot 21.30 uur. In het Servicepunt Pendrecht wordt het college gehouden op de sociocratische kringorganisatiemethode onder voorzitterschap van mw. Ella ter Kuile. Mw. Lam verzorgt weer de notulen.
Het 1e college was een succes, er waren 11 VVE’s vertegenwoordigd en aan het eind was iedereen het erover eens dat het zinvol is om op deze manier met elkaar van gedachten te wisselen. De uitkomst was dat er prijs gesteld wordt op het uitwisselen van kennis en ervaring. Om die reden is het 2e college nog voor de zomer vakantie. Alle VVE’s zijn van harte welkom en als het bestuur niet kan zoek dan naar een vertegenwoordiger zodat er in ieder geval iemand aanwezig is.