Eucharistieviering ter gelegenheid van de start van de federatie

Zondag 19 februari 2012 was er geen dienst in de St Bavokerk. De parochianen van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Parochie woonden de viering van de start van de federatie bij in de Emmaüsgangers kerk in IJsselmonde. Bisschop Van den Hende leidde die dienst en de pastores Achille Waffo en Charles Eba’a hielpen hem daarbij.
De bisschop werd niet alleen bijgestaan door het team van de federatieparochie. Allerlei mensen speelden hun rol in de samenvoeging van de 5 parochies op Rotterdam Zuid.

Willem Froger, moderator en teamleider liet kinderen uit de verschillende parochies kaarsen plaatsen voor het altaar in de kerk.

In zijn preek ging de bisschop in op het waterrijke gebied waarin de federatieparochie ligt.

Roeien is daarbij een belangrijk middel en als roeier zit je vaak achterstevoren in je boor met het gezicht naar het verleden en de de steven van de boot gericht op de toekomst, waar je hen wilt.

Die geschiedenis meenemen vond Van den Hende belangrijk en er ligt in alle 5 parochies een mooie geschiedenis.
De bisschop stelde ook het federatiebestuur voor aan de bezoekers van de eucharistieviering.

Er werd veel en mooi gezongen in de Emmaüsgangers kerk in IJsselmonde. Het koor was samengesteld uit de diverse koren van de afzonderlijke parochies en er was een andere dirigent dan in de Sint Bavokerk.

Toch werd Hans Uijlenbroek naar voren gehaald, niet vanwege zijn muzikale kwaliteiten, maar om een geheel andere reden.

Hans is hoofd van het kerkelijk bureau van de federatie geworden en houdt nu ook de website van de H. Maria Magdalena federatie bij.

Willem Froger benadrukte het belang van dit werk en stelde Hans Uijlenbroek aan de kerkgangers voor.