We barsten van de foto’s

“We barsten van de foto’s” Met die kreet stormde Bien Hofman de redactiekamer binnen. Kunnen we niet een foto-instuif organiseren. “Nou ga je gang”, zei de redactie, “Wij hebben genoeg te doen. Als jij nog wat tijd over hebt? Ons hebbie”. Zo gezegd, zo gedaan. Op zaterdag 18 januari 2003 van 11:00 tot 16:00 uur is de ruimte aan de Ossenisseweg 99 open en u bent van harte welkom. De foto’s van de BOP en In de Kijkerd gaan voor € 0,10 de deur uit. En thee en koffie is er ook altijd. En gezelligheid maak jezelf. Net als Nolly Groenendijk, Orhan Tanir en Bien Hofman zelf tijdens de brunch van 23 juni 2002 voor het Turks Huis in de Herkingenstraat. Zij maken zelfs gezelligheid als bijna iedereen vanwege de slopershamer de straat verlaten heeft. Dus dat belooft wat voor die instuif.