De uitkomsten van het College Plein 1953

Op vrijdag 23 maart organiseerden we een college om met wijkbewoners in gesprek te gaan over de (her)inrichting van Plein 1953. De aula van Vitaal Pendrecht was goed gevuld met geïnteresseerden. In dit artikel delen we graag een aantal van de bevindingen en conclusies en nodigen we je ook van harte uit om aan te sluiten bij onze volgende sessie.

Laten we beginnen met de vraag waarom wij dit college wilden organiseren. Al jaren signaleren wij ongenoegen met hoe het plein ingericht is. ‘Vroeger was het veel gezelliger’, was een veelgehoorde opmerking. Maar wat was er precies beter? En kunnen we weer die gezelligheid van toen terugkrijgen? Wat mist jong en oud op het plein? En wellicht de belangrijkste vraag; welke rol kunnen wij hierin spelen? Het was tijd voor een gesprek met wijkbewoners.

Het college werd geleid door Marvin Pires, bestuurslid van Vitaal Pendrecht, maar ook medewerker van Stichting Verre Bergen welke een grote rol heeft gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van Vitaal Pendrecht. Een sterke gespreksleider voor de groep wijkbewoners bleek nodig, want direct na aanvang werd de toon gezet; deze was direct en ongezouten.

Laagdrempelig in gesprek

“Waarom wordt dit college in de ochtend georganiseerd en niet in de avond in verband met de werkende mensen,” was de terechte eerste vraag. De reden hiervoor was dat deze sessie een pilot was. Wij wilden eerst inventariseren of er animo was om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat wijkbewoners in de loop der jaren veel loze beloften zijn gedaan en wij wilden peilen of er nog motivatie tot gesprek was. Deze blijkt er gelukkig (nog) volop te zijn.

Het gesprek werd vervolgd met een terugblik op voorgaande jaren. Jaren geleden was er namelijk een budget beschikbaar gesteld voor de wijk, maar “wat is er met dat geld gedaan?” Dit is helaas bij ons noch duidelijk, noch bekend. Wij gaan dit uiteraard uitzoeken en koppelen dit terug bij een volgende sessie. Voor een volgende sessie nodigen wij ook iemand van de gemeente uit en de wijkagent. Voor deze eerste keer hadden wij dit niet gedaan, omdat we vooral bewoners aan het woord wilden laten.

Slechte bestrating

Terug naar waar het allemaal om ging; wat kan er nou beter op en aan Plein 1953? De gladheid van de bestrating wordt genoemd; mensen glijden vaak uit en niet alleen bij gladheid, maar ook als de tegels gewoon nat zijn. Bij koud weer en vriestemperaturen wordt er ook niet gestrooid op het plein. Ook zijn veel tegels ongelijk en schots en scheef, wat het vooral voor ouderen met een scootmobiel of rollator gevaarlijk maakt. “Schandalig is het,” want 14010 is zo vaak hierover gebeld, maar “doet er helemaal niets aan”.

Slecht onderhoud en toezicht

Het gemeentelijke nummer 14010 wordt sowieso vaak gebeld door de wijkbewoners, want in hun beleving is het plein is vuil, vies en de plantenbakken worden niet tot nauwelijks onderhouden. De plantenbakken dienen tegenwoordig als vuilnisbak en de vuilnisbakken dienen als wellustige eetplaats voor de vele meeuwen, ratten en het andere ongedierte. Zowel mens als dier moet echter wel oppassen niet aangereden te worden, want brommers, fietsers, steppen (heel hard) bereden door (heel) jong en oud en zelfs auto’s rijden je regelmatig bijna van je sokken. En als je niet bijna aangereden wordt, dan sta je wel (bijna) in de hondenpoep.

“Waar is het toezicht gebleven? Handhaving? Politie?” wordt meer dan terecht vaak gevraagd en geroepen.

De handhaving komt ook terug als het gaat om vandalisme. Graffiti op de muren en plantenbakken, kapotte (winkel)ruiten, noem maar op. Ook op het gebied van afval en vuilnis is er winst te behalen. Kinderen kunnen bijna niet meer zonder direct toezicht lopen en spelen op het plein. De veiligheid neemt drastisch af. Het onveilige gevoel wordt versterkt door het armoedige uitzicht op sommige winkels en woningen en de verhalen dat de verkamering van de woningen in een rap tempo toeneemt.

Het onderwerp veiligheid komt ook terug als het over de verlichting gaat. Wijkbewoners melden actief kapotte verlichting en lantaarnpalen, zo wordt de MeldR app gretig gebruikt, maar de gemeente pakt het helaas niet altijd even actief op als dat het gemeld wordt. Door de slechte en niet werkende verlichting doen de zijstraten van het plein vaak onguur aan. Ook de bordjes en bewijzering is zwaar verouderd; sommige bedrijven bestaan al jaren niet meer. Dit moet anders.

Dus wat kan beter?

Als je vraagt wat er beter kan, dan hoor je gewoonlijk vaak eerst een hele lijst van wat er niet goed is. Het was voor Marvin dan ook een beetje schipperen tussen mensen laten vertellen wat ze niet willen en ze juist uitdagen om te vertellen wat ze wél willen.

In een notendop: Meer groen, voorzieningen en gezelligheid op Plein 1953

Wat overduidelijk is, is dat er meer groen op het plein moet komen. Daar is iedereen het mee eens. Ook zou een gezellige (zit)plek voor ouderen, bijvoorbeeld een koffiehoek, erg gewenst zijn. Met het vertrek van onder andere de bakkerij(en), zijn velen hun vaste plekje kwijt. Het winkelaanbod is sowieso punt van discussie. Of eigenlijk is er helemaal geen discussie, maar juist eenstemmigheid; er móet meer diversiteit komen. Een kledingzaak, een bloemenzaak, een bakker, een schoenenzaak. Het is allemaal enorm welkom. Voor niets van dit alles kunnen wijkbewoners in Pendrecht zelf terecht. Ook zou een weekmarkt of braderie van toegevoegde waarde zijn. Dit kan tegelijk ook een beetje het gemis aan winkels oplossen, mits de gemiste artikelen daar verkocht worden natuurlijk.

Gemis is er ook als het Zuiderkroon ter sprake komt. Het zou dan ook erg gewenst zijn als Vitaal Pendrecht hier iets (aan) gaat doen. Dit zou een ideale plek zijn voor onder andere de ouderen om elkaar weer even op te zoeken; een warme, overdekte plek waar leuke activiteiten georganiseerd worden. Deze activiteiten moeten dan wel goede bekendheid krijgen, want bewoners merken nu ook op dat ze niet altijd op de hoogte zijn van activiteiten die op het plein of in de wijk worden georganiseerd. De diverse app groepen die de wijk rijk is, de Pendrecht Facebook groep; ze gebruiken niets van dit alles en missen hierdoor dus informatie. Nu is informatie vergaren natuurlijk wel een tweezijdige gebeurtenis, maar desondanks is het jammer dat ze achteraf iets gemist blijken te hebben waar ze graag bij aanwezig zouden zijn.

Vooruitkijkend

Wij zijn erg blij en dankbaar dat zoveel mensen hun tijd vrij hebben gemaakt om mee te praten over Plein 1953. Binnenkort organiseren wij een tweede college waarbij we, zoals in het begin aangegeven, ook andere partijen, zoals de gemeente, de wijkagent(en) en de wijkraad, uitnodigen om zo inhoudelijk meer informatie te kunnen geven op de hierboven genoemde onderwerpen.

Om ook andere doelgroepen in de wijk aan te spreken en uit te nodigen, wordt dit college in de avond gehouden. Houd onze website in de gaten voor de datum en het tijdstip.