Remigratiewet onder de loep genomen in de Middelburgt

Minister Eberhard van der Laan diende wijzigings voorstellen in voor de Remigratiewet. De regels van nu dateren van 1 april 2000. Zijn voorstellen hebben het niet gehaald. Er komen vast nieuwe voorstellen vanuit het nieuwe kabinet. Ilknur Kilic sweet alles van de regeling voor remigranten naar Turkije. Zij begon zondag 24 oktober om 12:30 uur met haar inleiding en gaf antwoord op vragen van zo’n 30 leden van de vereniging Turks Huis in Pendrecht.

Om de situatie een beetje beter te schetsen is de inleiding van de nieuwsbrief van het Nederlands Migratie Instituut (NMI) zeer illustratief.

Beste lezer,
Na de val van het vierde kabinet Balkenende heeft de Tweede Kamer de behandeling van de Remigratiewet uitgesteld. De laatste minister van WW&I diende wijzigingsvoorstellen voor de Remigratiewet in ter behandeling door de Tweede Kamer, maar tijdens de demissionaire periode zijn deze voorstellen controversieel verklaard. De behandeling is nu uitgesteld tot na de vorming van een nieuw kabinet. Het kan dus wel enige tijd duren voor een nieuwe regering zich over de voorstellen buigt. Het is afwachten wat de toekomst ons wat dit betreft zal brengen.
De voorlichting door het NMI over remigratie gaat onveranderd door. Onze reguliere activiteiten als inloopspreekuur, Remigratie-infolijn en voorlichtingsbijeenkomsten krijgen veel belangstelling. Ook de bijeenkomsten in het buitenland worden goed bezocht. De afgelopen periode was het NMI in Marokko en Turkije om ter plaatse remigranten te informeren en hun vragen te beantwoorden. Het blijkt dat remigranten dit persoonlijke contact zeer op prijs stellen en de ontwikkelingen in Nederland nauwlettend volgen. Ze willen graag tijdig en goed geïnformeerd worden over de plannen in Nederland en over zaken die voor hen van belang zijn. Het NMI doet er alles aan om hen die zijn teruggekeerd daarover snel te informeren.
Daartoe biedt de nieuwe techniek veel mogelijkheden. Onze website is vernieuwd en actueel. Het internetspreekuur wordt steeds vaker gebruikt om vragen voor te leggen aan het NMI. Zo hebben migranten en remigranten sneller toegang tot onze diensten. Heeft u suggesties voor een nóg betere dienstverlening van het NMI, dan staan wij daarvoor uiteraard open.
Ik wens u en uw familie een prettige en een gezonde vakantieperiode toe en hoop dat na de zomer een nieuw kabinet perspectieven zal bieden voor een rechtvaardig (re)migratiebeleid.
Z.I. Kutluer directeur

(ontleend aan de site www.nmigratie.nl)

Aandachtig werd er naar de inleiding van Ilknur Kilic geluisterd. Zij kreeg verschillende vragen te behandelen. En bleef met humor en resoluut de regels uitleggen.

Er was een Iraanse mevrouw, die van de gelegenheid gebruik maakte om haar vragen te stellen over haar mogelijkheden. Ilknur bleek de mevrouw en haar situatie te kennen. Het kantoor van het NMI in Rotterdam aan de Conradstraat 18 in het Groot Handelsgebouw heeft ook mensen, die Farzi spreken. De situatie voor remigranten naar Iran is een stuk ingewikkelder dan die van mensen met een andere nationaliteit. De wereldbank erkent de Iraanse bankwereld niet. Dus het geldverkeer is heel lastig.

De medewerker van het NMI wist er allemaal prima raad mee. Zij beheerst de regelingen en de wet en mogelijke wijzigingen in de toekomst uitstekend. Haar bloemen van voorzitter Sedat Atacan waren dan ook zeer verdiend. En de vereniging Turks Huis in Pendrecht kan terugkijken op een succesvolle informatiebijeenkomst. Ook al blijven jongere mensen als Semih Kolayla buiten de prijzen vallen. Hij denkt dat de wetsvoorstellen van het nieuwe kabinet daar geen vebeteringen in zullen gaan betekenen.

Na afloop gaf de voorlichter toe dat zij dit werk met erg veel plezier doet en genoten had van een bijeenkomst zoals die van het Turks Huis.