De brief van Donner aan de Bewonersorganisaties

Minister Donner schreef een reactie op de brief van de bewonersorgaisaties. De brief staat hieronder. Maandag 20 september werd Zuid Werkt, het Nationale Plan voor Rotterdam Zuid ondertekend.
Donner ziet het net als de bestuurders van de deelgemeente en gemeente, dus als een stap vooruit en ziet een belangrijke rol voor de bewoners.

Ze kunnen als het niet goed gaat bij hem aan de bel trekken.